Decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim został zamknięty, a jego działalność zawieszona do 24 marca. Powodem jest zachorowanie jednego z pracowników spowodowane koronowirusem. W rezultacie zarządzono obowiązkową kwarantannę wszystkich 38 osób pracujących w tamtejszej jednostce, które pozostają pod opieką epidemiologów.
Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości tymczasowo obowiązki zamkniętej placówki przejął Sąd Okręgowy w Zamościu, do którego teraz należy wnosić wszystkie sprawy z właściwości sądu janowskiego. Co więcej, na adres tamtejszego sądu ma być też kierowana korespondencja w sprawach toczących się w SR w Janowie.
Minister sprawiedliwości zlecił szczególne środki ostrożności we wszystkich podległych placówkach w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, stosując wytyczne głównego inspektora sanitarnego.
Reklama
Jak zapewnia MS w sądach, placówkach penitencjarnych i prokuraturach stosowane są procedury profilaktyki, w tym wzmożonej higieny, ograniczania kontaktów z osobami, które wracają z rejonów zagrożonych, ochrony zdrowia osób pracujących, osadzonych i interesantów.
– Wczoraj w resorcie sprawiedliwości odbyły się video konferencje z dyrektorami i prezesami sądów w całej Polsce, podczas, których wszystkie placówki raportowały wdrożone procedury bezpieczeństwa, w tym odsuwanie od pracy sędziów i pracowników wracających z miejsc zagrożonych epidemią koronawirus – informuje MS.
Rekomendowane jest też prowadzenie video przesłuchań świadków, ograniczanie udziału publiczności w rozprawach i stosowanie telepracy w przypadkach potencjalnego zagrożenia.