W postępowaniu dotyczącym odebrania zwierzęcia właścicielowi, który się nad nim znęca, organizacja społeczna ma automatycznie status strony.
Tak uznał wczoraj skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uchwała zapadła na kanwie pytania prawnego, z którym wystąpił prokurator generalny.
Jak bowiem zauważył, w orzecznictwie wystąpiły rozbieżności związane z art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 122), czyli tzw. interwencyjnym trybem czasowego odebrania zwierzęcia. Zgodnie z tym przepisem w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie czworonoga u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu albo zdrowiu, policjant, strażnik gminny bądź upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej (zajmującej się ochroną zwierząt) odbiera mu zwierzę. Jednocześnie przedstawiciele tych instytucji zawiadamiają o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w celu podjęcia decyzji dotyczącej odebrania zwierzęcia.