KE była pytana w środę, czy podjęła jakieś decyzje w sprawie nowelizacji ustaw, a jeśli nie, to kiedy zamierza to zrobić.

Rzecznik Komisji Christian Wigand przypomniał, że KE wyraziła wcześniej wątpliwość co do zgodności tych przepisów z prawem UE.

"Komisja Europejska analizuje przyjęte regulacje pod kątem ich zgodności z prawem unijnym. Tak jak mówiliśmy wcześniej, nie będziemy się wahać przed podjęciem odpowiednich działań, jeśli okaże się to niezbędne" - zaznaczył. Dodał, że nie będzie spekulować, kiedy może zostać podjęta ewentualna decyzja w sprawie regulacji.

Nowelizacja m.in. Prawa o ustroju sądów, ustawy o Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działalność publiczną nie dającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.