Rada Ministrów przyjęła na wtorkowym posiedzeniu rozporządzenie w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym, a podmiotami uprawnionymi oraz organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi.

Dokument opracowano w związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi, co wynikało z dostosowania prawa krajowego do unijnej dyrektywy.

Jak przypomniało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w przesłanym PAP komunikacie, do tej pory ustawowo uregulowane były zasady i warunki wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej. "W wyniku zmiany uregulowane zostaną zasady i warunki wymiany tych informacji także z państwami trzecimi (nie są one członkami UE), organizacjami międzynarodowymi oraz agencjami Unii Europejskiej" - napisano.

Nowe rozporządzenie - jak informuje CIR - określa sposób działania punktu kontaktowego, rozstrzyga też kwestie przesyłania i rejestrowania wniosków o wymianę informacji. "Nowy akt prawny zawiera wzory formularzy obowiązujące przy wymianie informacji" - zaznaczono.

W Polsce punktem kontaktowym jest specjalna komórka Komendy Głównej Policji. Do jej zadań należy koordynowanie wymiany informacji. Przyjmuje ona m.in. wnioski o udzielenie informacji i przekazuje je właściwym organom w kraju i zagranicą.

W celu realizacji zadań ma bezpośredni dostęp m.in. do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, Centralnej Ewidencji Pojazdów, Centralnej Ewidencji Kierowców oraz Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności.

Podmiotami uprawnionymi do wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, organami ścigania państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej i organizacjami międzynarodowymi są m.in. ABW, CBA, KAS, Straż Graniczna, Policja i Żandarmeria Wojskowa.

Nowe przepisy wejdą w życie 7 lutego 2020 r.