Krajowa Rada Komornicza zakwestionowała aż 32 artykuły ustawy o komornikach sądowych. W tym kluczowe elementy reformy zmieniające status ustrojowy.
Krytyczny stosunek środowiska komorniczego do nowej ustawy określającej zasady wykonywania tego zawodu, czyli ustawy o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 ze zm., dalej: u.k.s.), oraz do ustawy o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770) nie jest niczym nowym. Już w trakcie procesu legislacyjnego wskazywano, że wiele elementów reformy może być niezgodnych z ustawą zasadniczą. Samorząd zaś przymierzał się do ich zakwestionowania jeszcze przed 1 stycznia 2019 r., czyli przed datą ich wejścia w życie. Co się jednak odwlecze…

Skomplikowana hybryda