Rzecznik praw obywatelskich interweniuje u ministra sprawiedliwości w sprawie prokurator przeniesionej w stan spoczynku po skończeniu 60 lat. Spóźniła się ona z wnioskiem do prokuratora generalnego o możliwość dalszej pracy (powinna to zrobić pół roku przed osiągnięciem wieku emerytalnego).
Dzień przed jej 60. urodzinami weszły w życie regulacje, które określały, że kobiety i mężczyźni prokuratorzy przechodzą w stan spoczynku w wieku 65 lat. Kłopot w tym, że nie było przepisów przejściowych, które umożliwiałyby powrót do służby osobom, które nie skorzystały z możliwości kontynuowania pracy po przekroczeniu poprzedniego limitu wieku.
Wcześniejsze zróżnicowanie wieku przejścia w stan spoczynku dla kobiet i mężczyzn w listopadzie 2019 r.
TSUE uznał za niezgodne z prawem (sprawa C-192/18). „W ramach analizy sposobu wykonania przez Polskę tego wyroku konieczne wydaje się także rozważenie wyżej przedstawionego problemu w celu uniknięcia możliwości odpowiedzialności odszkodowawczej za wprowadzenie stanu prawnego niezgodnego z prawem unijnym” – napisał zastępca RPO Stanisław Trociuk do Zbigniewa Ziobry.
Reklama