Nie można w demokratycznym państwie karać dyscyplinarnie sędziów za to, że domagają się przestrzegania praworządności.
To odpowiedź rzecznika praw obywatelskich na niedawne postawienie 55 zarzutów dyscyplinarnych Krystianowi Markiewiczowi, prezesowi Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.
Chodzi o kwestionowanie przez niego niezależności i legalności działania Krajowej Rady Sądownictwa i podważanie konstytucyjności Izby Dyscyplinarnej SN w pismach do prezesów sądów i sędziów dyscyplinarnych. W ocenie RPO stawiane szefowi Iustitii zarzuty naruszają wolność wypowiedzi sędziego oraz jego niezawisłość.