To odpowiedź rzecznika praw obywatelskich na niedawne postawienie 55 zarzutów dyscyplinarnych Krystianowi Markiewiczowi, prezesowi Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Chodzi o kwestionowanie przez niego niezależności i legalności działania Krajowej Rady Sądownictwa i podważanie konstytucyjności Izby Dyscyplinarnej SN w pismach do prezesów sądów i sędziów dyscyplinarnych. W ocenie RPO stawiane szefowi Iustitii zarzuty naruszają wolność wypowiedzi sędziego oraz jego niezawisłość.