Od Nowego Roku stan drogomierzy będzie wpisywany do Centralnej Ewidencji Pojazdów nie tylko podczas wizyty na stacji kontroli pojazdów, ale nawet podczas rutynowych kontroli drogowych.
Zaniżenie liczby przejechanych kilometrów wciąż jest jednym z najpopularniejszych oszustw stosowanych przez nieuczciwych sprzedających, dlatego ewidencjonowanie stanu licznika pojazdu ma utrudnić ten proceder. Zmiana ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) nakłada nowe obowiązki zarówno na właścicieli pojazdów czy pracowników stacji kontroli pojazdów (SKP), jak i na funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za kontrolę ruchu drogowego.
I tak zgodnie z nowymi przepisami (Dz.U. z 2019 r. poz. 870) po wymianie licznika właściciel pojazdu będzie musiał w ciągu 14 dni udać się do SKP, gdzie diagnosta spisze stan starego licznika oraz nowo zamontowanego i zamieści te informacje w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Za tę usługę posiadacz auta będzie musiał zapłacić 51 zł (wraz z wynoszącą 1 zł opłatą ewidencyjną). Poza tym licznika nie można wymieniać bez wyraźnego powodu. Zgodnie z art. 81a kodeksu drogowego wymiana licznika jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy:
  • nie odmierza prawidłowo przebiegu pojazdu,
  • konieczna jest wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany.
Wymiana urządzenia może nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu.
Co ważne, niezgłoszenie faktu wymiany licznika na czas stanowi wykroczenie z art. 97 kodeksu wykroczeń. Tym samym na posiadacza pojazdu, który nie dopełnił w terminie obowiązku, może zostać nałożona grzywna w wysokości do 3 tys. zł.
Ale to nie wszystko. Od 1 stycznia kierujący są obowiązani do umożliwienia odczytania wskazań licznika – przez policję, Inspekcję Transportu Drogowego, Straż Graniczną, Służbę Celno-Skarbową i Żandarmerię Wojskową – podczas kontroli drogowej.
Funkcjonariusze mają prawo spisać stan licznika także wówczas, gdy nie dokonują kontroli stanu technicznego pojazdu. Co więcej, funkcjonariusze mogą spisać nie tylko stan licznika pojazdu zatrzymanego do kontroli, ale także pojazdu holowanego czy nawet przewożonego na lawecie. Nie jest to jednak obowiązek, lecz uprawnienie, od wykonania którego można odstąpić w sytuacji, gdy wiązałoby się to z nadmiernym niebezpieczeństwem dla funkcjonariusza. Przykładowo, gdyby chcąc sprawdzić stan licznika przewożonych pojazdów, musiał się wspiąć na oblodzoną lawetę.
Dane spisane z liczników podczas kontroli drogowej również są wpisywane do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Od połowy lutego nowe dane dotyczące odczytów wskazania licznika w czasie kontroli drogowej, a także dokonanych po wymianie licznika, będą widoczne w usłudze Historia pojazdu.
Etap legislacyjny
Weszło w życie 1 stycznia