Sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz udostępnił we wtorek listę sędziów SN nominowanych przez Radę Państwa PRL. Zdaniem sędziego konieczne ustalenie jest "wszystkich istotnych okoliczności", które mogą wzbudzić wątpliwości co do niezależności sądu.

Jak wynika z liczącej prawie pięćdziesiąt nazwisk listy, wśród sędziów nominowanych przez Radę Państwa PRL są m.in. rzecznik SN Michał Laskowski, prezes Izby Cywilnej Dariusz Zawistowski oraz przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz.

Listę sędzia Zaradkiewicz opublikował na Facebooku, powołując się przy tym na orzeczenie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada. Jako pierwszy poinformował o tym portal wPolityce.pl.

"Z treści pkt. 153 uzasadnienia wyroku TSUE wynika konieczność ustalania wszelkich istotnych okoliczności, które mogą wzbudzić w przekonaniu jednostek uzasadnione wątpliwości co do niezależności sądu, a zatem wpływać na ocenę niezawisłości i bezstronności. Dlatego w szczególności istotne mogą być także okoliczności powołania po raz pierwszy w PRL sędziów, którzy dziś orzekają w Sądzie Najwyższym. Załączone dane otrzymałem z Ministerstwa Sprawiedliwości. Dodatkowo jeden dziś orzekający sędzia wojskowy został powołany przez Radę Państwa (dane otrzymane z MON)" - czytamy.

Reklama

W osobnym wpisie sędzia Zaradkiewicz poinformował, że I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf odmówiła mu udostępnienia listy sędziów SN po raz pierwszy powołanych w PRL oraz skanów powołań. Do wpisu załączył skan datowanego na 23 grudnia pisma z odmową udostępnienia informacji publicznej i jej uzasadnieniem.

Jak poinformował w połowie grudnia Sąd Najwyższy, Izba Cywilna SN w składzie jednoosobowym sędziego Kamila Zaradkiewicza, rozpatrując sprawę o zapłatę, zadała siedem pytań prejudycjalnych do TSUE. Pytania dotyczyły m.in. tego, czy sądem niezawisłym i bezstronnym oraz mającym odpowiednie kwalifikacje w rozumieniu prawa UE jest organ, w którym zasiada osoba powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego przez polityczny organ władzy wykonawczej państwa o totalitarnym, niedemokratycznym, komunistycznym systemie władzy - Radę Państwa PRL. Jak dodano, chodzi głównie o brak transparentności kryteriów takiego powołania oraz brak udziału w procedurze nominacyjnej samorządu sędziowskiego.

Izba Cywilna SN wniosła też o zastosowanie przez TSUE w tej sprawie trybu przyspieszonego.

Niedawno portal wPolityce.pl opublikował listę 747 sędziów orzekających obecnie w sądach, którzy zostali powołani przez Radę Państwa. Listę tę udostępnił portalowi sędzia Zaradkiewicz, który otrzymał ją z kolei z Ministerstwa Sprawiedliwości. Udostępniona przez sędziego Zaradkiewicza lista obejmowała sędziów sądów powszechnych.

Rada Państwa była w czasach PRL kolegialnym organem naczelnym władzy państwowej. Organ ten pełnił funkcję głowy państwa i był odpowiednikiem prezydenta.