Sejm wybrał w piątek Rafała Wojciechowskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w miejsce sędzi Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej, której kadencja kończy się 5 stycznia 2020 r.

Za wyborem Wojciechowskiego głosowało 239 posłów, 190 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowy sędzia TK złoży ślubowanie wobec prezydenta w terminie 30 dni od wyboru.

Kandydatura Rafała Wojciechowskiego została zgłoszona przez klub PiS. Wojciechowski został wybrany na stanowisko sędziego TK w miejsce sędzi Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej, której kadencja kończy się 5 stycznia 2020 r.

Przedstawiając kandydaturę Wojciechowskiego poseł-wnioskodawca Michał Wypij wskazywał na jego dorobek w dziedzinie prawa. Podkreślił, że kandydat ma wyróżniającą wiedzę prawniczą i bogate doświadczenie. "Pan prof. Rafał Wojciechowski jest dobrym kandydatem na sędziego TK" – zaznaczył.

Podczas debaty przed wyborem Wojciechowskiego poseł KO Arkadiusz Myrcha ocenił, że o TK dziś mówi się jak o "bastionie Nowogrodzkiej" i jak o instytucji o charakterze towarzyskim. Myrcha zwrócił się z pytaniem do kandydata: "Po co to panu?".

Anna-Maria Żukowska z Lewicy przekonywała m.in., że podczas posiedzenia sejmowej komisji kandydat pokazał, że "nie zna się na prawie międzynarodowym" i nie ma wiedzy ani rozeznania w orzecznictwie TSUE.

Rafał Wojciechowski urodził się 5 września 1969 r. w Warszawie. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy zajmował się m.in. sądownictwem polubownym, któremu poświęcił kilkanaście publikacji.

W 1998 r. zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. W 2011 r. został powołany na stanowisko notariusza.

Od 2013 r. Wojciechowski zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2014 r. sprawuje funkcję kierownika Pracowni Europejskiej Kultury Prawnej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wojciechowski jest także redaktorem tematycznym czasopisma "Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis" wydawanego przez ten wydział oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa.

W kwietniu 2016 r. Wojciechowski został wybrany na prorektora do spraw studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r. W latach 2016-2019 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kilkakrotnie powoływał go jako członka zespołów eksperckich.

Kandydaturę Wojciechowskiego w czwartek zarekomendowała sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka, za czym głosowało 15 posłów, a sześcioro było przeciw.

Na posiedzeniu komisji Wojciechowski odpowiedział na pytania jej członków, m.in. o "polityczne powiązania".

"Myślę, że jestem kandydatem zaskakującym, gdyż takich powiązań nie mam" - zapewnił. Zaznaczył, że choć rzeczywiście propozycję kandydowania do TK dostał ze strony Porozumienia Jarosława Gowina, to jednak jego kontakt z tą partią nie był natury politycznej, a administracyjnej i miał związek z pełnioną przez niego funkcją prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pod koniec listopada Sejm wybrał na sędziów Trybunału Konstytucyjnego Krystynę Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Stelinę. 5 grudnia prezydent przyjął od nich ślubowanie.