- Prawnik przyszłości powinien charakteryzować się wrażliwością. Żyjemy w czasach, w których czasami nam jej brakuje. Dzięki niej możemy spojrzeć na różnego rodzaju sprawy, które prowadzimy z innej perspektywy – mówi Monika Horna-Cieślak, laureatka Rising Stars 2019, adwokat, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
ikona lupy />
Media

- Od 10 lat jestem związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. W swojej codziennej pracy zajmuje się takimi dwoma wymiarami, które są związane z pomocą dzieciom doznającym przemocy psychicznej i fizycznej. Pierwszym jest reprezentowanie dzieci, które są pokrzywdzone w postępowaniach sądowych. Jestem ich pełnomocnikiem albo kuratorem procesowym. Drugim zaś jest koordynowanie programu „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku”. Jest on mi bardzo bliski ponieważ podejmujemy dużo działań edukacyjnych, w których staramy się uwrażliwiać i podnosić kompetencje profesjonalistów w zakresie tego jak prowadzić postępowanie karne z udziałem dzieci. Wskazujemy, że to nie jest typowa czynność tylko wymaga ona szczególnego przygotowania się. Kontakt z dzieckiem może się przerodzić w uzyskanie bardzo wartościowego materiału dowodowego. – wskazuje Monika Horna-Cieślak.

- Chciałabym żeby za tą nagrodą poszło również takie zastanowienie się każdego profesjonalisty, który ma kontakt z dzieckiem w procedurach prawnych, jak traktuje to dziecko. W jaki sposób z nim rozmawia, czy ma odpowiednią wiedzę na ten temat – mówi Monika Horna-Cieślak.

Więcej w poniższym materiale wideo: