– Dla mnie to ustawa kagańcowa. Ustawa, która wprowadzi terror, bo widzę, że władze są zdeterminowane – stwierdził Hermeliński.

Zdaniem sędziego Sądu Najwyższego Krzysztofa Rączki, ustawa wymierzona w sędziów "jest dyktowana paniką władzy".

– Oni się przerazili anarchii, do jakiej doprowadzili wprowadzającej ten neo-KRS – ocenił Rączka.

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, kierując się orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada, oceniła, że wybrana przez polityków Krajowa Rada Sądownictwa nie daje wystarczających gwarancji niezawisłości od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej. Sąd Najwyższy stwierdził także, że utworzona przez PiS Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego i unijnego.