Konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej przyjęła w sobotę uchwałę, w której wzywa większość sejmową do natychmiastowego zaprzestania prac nad projektem ustawy o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, nazwanej "ustawą kagańcową". Treść uchwały przedstawił szef klubu PO Borys Budka.

"Wzywamy przedstawicieli większości sejmowej do natychmiastowego zaprzestania prac nad projektem ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw, druk nr 69. Zaproponowane przez posłów PiS rozwiązania się niezgodne z konstytucją, prawem europejskim, zasadami państwa prawa w szczególności z zasadą trójpodziału władzy. Stanowią represję, próbę ograniczania niezawisłości sędziowskiej, a w końcu zamach na demokratyczny ustrój naszego kraju" - głosi uchwała, przyjęta przez aklamację przez konwencję PO.

"Postrzegamy przedstawione propozycję zmian jako próbę siłowego wykluczenia Polski ze wspólnot europejskich i kręgu cywilizacji zachodu" - uważają autorzy uchwały.

Stąd "konwencja krajowa PO wyraża jednoznaczne poparcie dla wszelkich działań, mających na celu należyte wykonanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej". "Pełne respektowanie tych orzeczeń jest obowiązkiem wszystkich organów państwa polskiego" - głosi uchwała. Wzywa też do "natychmiastowego zaprzestania podejmowania prób wywierania nacisków na niezawisłych sędziów i niezależne sądy".

Szef klubu PO Borys Budka, apelując do zebranych o poparcie uchwały podkreślał, że na Platformie ciąży obowiązek zabrania "jasnego i czytelnego zabrania głosu w tej sprawie". "W ciągu ostatnich czterech lat wraz z obywatelami stawaliśmy w obronie polskiej wolności, w obronie demokratycznego państwa prawa" - mówił Budka.

Dziś, jak dodał, "znów jest czas próby" i PO musi się opowiedzieć za tym, by każdy Polak i Polka miał prawo do niezawisłego wymiaru sprawiedliwości.

Stąd, jak dodał, konwencja krajowa Platformy powinna dać jasny i czytelny wyraz wsparcia i solidarności dla tych wszystkich, którzy są atakowani przez obecną władzę. Bo w dniu, w którym powinno się czcić ofiary stanu wojennego "obecna władza przedstawia rozwiązania, przypominające tamte ciemne lata".

Dlatego, zaznaczył Budka, jest "konieczny apel o natychmiastowe zaprzestanie prac nad tym haniebnym projektem ustawy".

Chodzi bowiem o to, mówił, czy w Polsce będzie demokracja oparta na standardach zachodnich, czy demokracja fasadowa, bez niezawisłego sądownictwa, bez niezależnego sądu konstytucyjnego i innych atrybutów demokratycznego państwa prawa.