statystyki

Czy w imię pewności i bezpieczeństwa obrotu można się uciekać do zakazanej nacjonalizacji i pogwałcenia interesów osób trzecich?

autor: Piotr Szymaniak10.12.2019, 12:11; Aktualizacja: 10.12.2019, 12:11
Trybunał Konstytucyjny wyda jutro wyrok w sprawie nieodpłatnego przejmowania przez Skarb Państwa majątku spółek nieprzerejestrowanych z Rejestru Handlowego B do Krajowego Rejestru Sądowego

Trybunał Konstytucyjny wyda jutro wyrok w sprawie nieodpłatnego przejmowania przez Skarb Państwa majątku spółek nieprzerejestrowanych z Rejestru Handlowego B do Krajowego Rejestru Sądowegoźródło: ShutterStock

Trybunał Konstytucyjny wyda jutro wyrok w sprawie nieodpłatnego przejmowania przez Skarb Państwa majątku spółek nieprzerejestrowanych z Rejestru Handlowego B do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedmiotem kontroli TK jest art. 9 ust. 2b ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej p.w.k.r.s.) w brzmieniu nadanym nowelizacją z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o KRS i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1924).

Przepis ten stanowi, że 1 stycznia 2016 r. Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie podmiotów, które przed tą datą nie zostały przerejestrowane do KRS z poprzednio funkcjonujących rejestrów (głównie Rejestru Handlowego B).

O zbadanie konstytucyjności takiego rozwiązania wystąpił Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, rozpoznając sprawę jednego ze wspólników spółki wpisanej do RHB, której mienie zostało przejęte przez Skarb Państwa. W wyniku sporu z drugim wspólnikiem nie wniósł on skutecznie wniosku o wpis do KRS przed „godziną zero”, w wyniku czego spółka 1 stycznia 2016 r. utraciła byt prawny. Jej sukcesorem na podstawie art. 9 ust. 2b p.w.k.r.s. w zakresie jej praw i odpowiedzialności za jej zobowiązania stał się Skarb Państwa, a prawa wspólników spółki jako podmiotów uprawnionych do udziału w masie likwidacyjnej wygasły z tym dniem bez prawa dochodzenia roszczeń od państwa.

W tym konkretnym przypadku majątkiem spółki był udział w nieruchomości położonej w Warszawie, którego wartość, według wspólnika, była istotnie większa od zobowiązań spółki. Dlatego też wystąpił on do sądu o zasądzenie odszkodowania od Skarbu Państwa za przejęte mienie, zarzucając przepisom, na podstawie których państwo przejęło majątek rozwiązanej spółki, niezgodność z ustawą zasadniczą.

Zgodnie z art. 21 konstytucji wywłaszczenie na cele publiczne jest co prawda dopuszczalne, ale tylko za słusznym odszkodowaniem. Wątpliwości te podzielił stołeczny sąd, którego zdaniem nabycie przez Skarb Państwa całego majątku spółki wykreślonej z RHB jedynie z tej przyczyny, że w wyznaczonym terminie nie złożono wniosku o wpisanie spółki do KRS, narusza art. 21 konstytucji. – Nie można tu mówić o jakimkolwiek celu publicznym, na jaki niezbędne jest przejęcie mienia spółki wykreślanej z rejestru, czy też inaczej – mienia pozostałego po spółce, a realnie stanowiącego majątek jej wspólników, uprawnionych do udziału w masie likwidacyjnej. Nie można uznać, że skoro spółka została wykreślona z rejestru, to jej dotychczasowy majątek jest niczyj i ustawodawca może nim swobodnie dysponować – uważa sąd pytający.

Sąd: niedopuszczalna kara

Zupełnie niezrozumiałe – zdaniem sądu – jest także zawarcie przez ustawodawcę jednoznacznej regulacji stwierdzającej wygaśnięcie jakichkolwiek roszczeń wspólników wykreślonej z RHB spółki do udziału w majątku likwidacyjnym spółki. „Oznacza to, że wspólnicy, którzy wypracowali majątek spółki, pozbawieni zostają jakiejkolwiek rekompensaty za majątek przejęty przez Skarb Państwa ich kosztem (…). Odmowa przyznania wspólnikom spółki wykreślonej z RHB roszczeń względem majątku likwidowanej spółki jawi się jako swoista kara dla tych wspólników za brak złożenia przez spółkę wniosku o wpis do KRS w terminie zakreślonym przez ustawodawcę. Kara ta z pewnością nie jest jednak dopuszczalna w kontekście art. 21 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest adekwatna do stopnia « naruszeń » , jakich dopuściła się spółka czy jej wspólnicy” – zaznacza warszawski sąd.


Pozostało 83% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane