statystyki

Czy w imię pewności i bezpieczeństwa obrotu można się uciekać do zakazanej nacjonalizacji i pogwałcenia interesów osób trzecich?

autor: Piotr Szymaniak10.12.2019, 12:11; Aktualizacja: 10.12.2019, 12:11
Trybunał Konstytucyjny wyda jutro wyrok w sprawie nieodpłatnego przejmowania przez Skarb Państwa majątku spółek nieprzerejestrowanych z Rejestru Handlowego B do Krajowego Rejestru Sądowego

Trybunał Konstytucyjny wyda jutro wyrok w sprawie nieodpłatnego przejmowania przez Skarb Państwa majątku spółek nieprzerejestrowanych z Rejestru Handlowego B do Krajowego Rejestru Sądowegoźródło: ShutterStock

Trybunał Konstytucyjny wyda jutro wyrok w sprawie nieodpłatnego przejmowania przez Skarb Państwa majątku spółek nieprzerejestrowanych z Rejestru Handlowego B do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedmiotem kontroli TK jest art. 9 ust. 2b ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej p.w.k.r.s.) w brzmieniu nadanym nowelizacją z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o KRS i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1924).

Przepis ten stanowi, że 1 stycznia 2016 r. Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie podmiotów, które przed tą datą nie zostały przerejestrowane do KRS z poprzednio funkcjonujących rejestrów (głównie Rejestru Handlowego B).

O zbadanie konstytucyjności takiego rozwiązania wystąpił Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, rozpoznając sprawę jednego ze wspólników spółki wpisanej do RHB, której mienie zostało przejęte przez Skarb Państwa. W wyniku sporu z drugim wspólnikiem nie wniósł on skutecznie wniosku o wpis do KRS przed „godziną zero”, w wyniku czego spółka 1 stycznia 2016 r. utraciła byt prawny. Jej sukcesorem na podstawie art. 9 ust. 2b p.w.k.r.s. w zakresie jej praw i odpowiedzialności za jej zobowiązania stał się Skarb Państwa, a prawa wspólników spółki jako podmiotów uprawnionych do udziału w masie likwidacyjnej wygasły z tym dniem bez prawa dochodzenia roszczeń od państwa.

W tym konkretnym przypadku majątkiem spółki był udział w nieruchomości położonej w Warszawie, którego wartość, według wspólnika, była istotnie większa od zobowiązań spółki. Dlatego też wystąpił on do sądu o zasądzenie odszkodowania od Skarbu Państwa za przejęte mienie, zarzucając przepisom, na podstawie których państwo przejęło majątek rozwiązanej spółki, niezgodność z ustawą zasadniczą.

Zgodnie z art. 21 konstytucji wywłaszczenie na cele publiczne jest co prawda dopuszczalne, ale tylko za słusznym odszkodowaniem. Wątpliwości te podzielił stołeczny sąd, którego zdaniem nabycie przez Skarb Państwa całego majątku spółki wykreślonej z RHB jedynie z tej przyczyny, że w wyznaczonym terminie nie złożono wniosku o wpisanie spółki do KRS, narusza art. 21 konstytucji. – Nie można tu mówić o jakimkolwiek celu publicznym, na jaki niezbędne jest przejęcie mienia spółki wykreślanej z rejestru, czy też inaczej – mienia pozostałego po spółce, a realnie stanowiącego majątek jej wspólników, uprawnionych do udziału w masie likwidacyjnej. Nie można uznać, że skoro spółka została wykreślona z rejestru, to jej dotychczasowy majątek jest niczyj i ustawodawca może nim swobodnie dysponować – uważa sąd pytający.

Sąd: niedopuszczalna kara

Zupełnie niezrozumiałe – zdaniem sądu – jest także zawarcie przez ustawodawcę jednoznacznej regulacji stwierdzającej wygaśnięcie jakichkolwiek roszczeń wspólników wykreślonej z RHB spółki do udziału w majątku likwidacyjnym spółki. „Oznacza to, że wspólnicy, którzy wypracowali majątek spółki, pozbawieni zostają jakiejkolwiek rekompensaty za majątek przejęty przez Skarb Państwa ich kosztem (…). Odmowa przyznania wspólnikom spółki wykreślonej z RHB roszczeń względem majątku likwidowanej spółki jawi się jako swoista kara dla tych wspólników za brak złożenia przez spółkę wniosku o wpis do KRS w terminie zakreślonym przez ustawodawcę. Kara ta z pewnością nie jest jednak dopuszczalna w kontekście art. 21 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest adekwatna do stopnia « naruszeń » , jakich dopuściła się spółka czy jej wspólnicy” – zaznacza warszawski sąd.


Pozostało jeszcze 83% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane