Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zobowiązać każdego właściciela mieszkania w budynku wspólnoty mieszkaniowej do uczestniczenia w kosztach ogrzewania części wspólnych. Stwierdził tak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie przekazanej jej przez bułgarski sąd. Ten miał wątpliwości, czy taka praktyka, bez wątpienia niekorzystna dla właścicieli mieszkań, jest zgodna z dyrektywą 2011/83 w sprawie praw konsumentów i dyrektywą 2005/29 dotyczącą nieuczciwych praktyk rynkowych.
W rozpoznawanej sprawie chodziło o dwa powództwa o zapłatę rachunków skierowanych do właścicieli nieruchomości w budynkach wspólnych. Ci odmawiali zapłaty. Uznali, że chociaż budynek jest obsługiwany przez sieć ciepłowniczą, to umowę zawarła wspólnota, a oni nie wyrażali indywidualnej zgody na odbiór ogrzewania sieciowego i nie używają go w swoich mieszkaniach.
Do rozstrzygnięcia niezbędne było zinterpretowanie pojęcia niezamówionej dostawy, o którym mowa w art. 27 dyrektywy 2011/83. I zdaniem trybunału zaopatrzenie w energię cieplną instalacji wewnętrznej i w konsekwencji części wspólnych budynku, w którym jest wspólnota mieszkaniowa, dokonywane w następstwie podjętej przez wspólnotę mieszkaniową tego budynku uchwały o przyłączeniu go do sieci ciepłowniczej nie stanowi, zgodnie z prawem krajowym, niezamówionej dostawy ogrzewania sieciowego.
Unijni sędziowie podkreślili, że generalną zasadą jest zapewnienie odbiorcom końcowym możliwości uzyskania indywidualnych obliczeń rzeczywistego zużycia energii. Jednak zarazem ciężko sobie wyobrazić, by możliwe było zindywidualizowanie zużycia w pełni. W szczególności dlatego, że przecież mieszkania w budynku wielorodzinnym nie są od siebie termicznie niezależne. Ciepło krąży między lokalami ogrzewanymi i tymi, które ogrzewane są słabiej lub nieogrzewane wcale. Sprawą wewnętrzną wspólnoty mieszkaniowej jest rozdzielenie kosztów oraz określenie, czy chce ona korzystać z usług zakładu energetycznego. Gdy jednak korzysta, pojedynczy mieszkańcy nie mogą uciec od odpowiedzialności finansowej dzięki argumentacji, że oni swych lokali nie ogrzewają.

orzecznictwo

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 5 grudnia 2019 r., sygn. akt C-708/17 i C-725/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia