Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego wybrała we wtorek w Strasburgu Wojciecha Wiewiórowskiego na stanowisko Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Decyzja zostanie przekazana Konferencji Przewodniczących PE, w skład której wchodzą liderzy grup politycznych oraz szef PE. Konferencja może zaakceptować wybór lub skierować decyzję komisji pod głosowanie na sesji plenarnej.

Wiewiórowski był od grudnia 2014 zastępcą Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, a od sierpnia 2019 pełniącym obowiązki Inspektora. W latach 2010–2014 był Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Polsce.

Europejski Inspektor Ochrony Danych czuwa nad tym, by instytucje i organy UE respektowały prawo obywateli do prywatności przy przetwarzaniu ich danych osobowych.