- Nie widzę w tej nowelizacji rozwiązań ograniczających prawo do sądu. Zawiera natomiast rozwiązania zapobiegające nadużywaniu tego prawa - mówi Paweł Mroczkowski, dyrektor departamentu legislacyjnego prawa cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Czy k.p.c. w nowej postaci rzeczywiście przyspieszy rozpoznawanie spraw?
Na tyle, na ile można rozsądnie przewidzieć – tak.