Przedsiębiorcy na rozpoznanie sprawy w odrębnym postępowaniu mają czekać tylko pół roku od wpływu odpowiedzi na pozew. W realizacji tego celu pomóc mają m.in. umowa dowodowa i zakaz pozwu wzajemnego oraz zakaz zmiany i rozszerzenia powództwa.
Wiele opłat sądowych wzrosło już w sierpniu br. Wprowadzono też ich nowe kategorie, np. z tytułu wniosku o przesłuchanie świadka. Tylko w nielicznych przypadkach zostały one obniżone.
Odrębne zasady prowadzenia sporów sądowych między przedsiębiorcami nie są w polskim systemie prawnym nowością. Tak zwane postępowanie w sprawach gospodarczych funkcjonowało w sądach przez ponad 20 lat (od 1989 r.). Jednak od 3 maja 2012 r. spory sądowe między przedsiębiorcami były rozpoznawane według zwykłych przepisów.