Zmieniony kodeks postępowania cywilnego właśnie wchodzi w życie. Publicyści lubią nadużywać słowa „rewolucja”, jednakże w tym wypadku może się okazać uzasadnione.

Publicyści lubią nadużywać słowa „rewolucja”, jednakże w tym wypadku może się okazać uzasadnione. Zmiany są głębokie. Dlatego poświęcamy im w całości Tygodnik Gazety Prawnej, świadomi, że nowa procedura to wyzwanie nie tylko dla sądów i sędziów czy pełnomocników stron, ale przede wszystkim dla wszystkich, którzy szukają przed Temidą sprawnego procesu i sprawiedliwego rozstrzygnięcia.