O V Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w dniu 7 listopada br. mówi adw. dr Dominika Wetoszka.

DGP: Od pięciu lat Pomorska Izba Adwokacka organizuje we współpracy z Wyższą Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej, coroczne konferencje naukowe poświęcone poszczególnym dziedzinom prawa. Była konferencja poświęcona prawu medycznemu i farmaceutycznemu, transportowemu, sportowemu, własności intelektualnej. Skąd tegoroczny wybór tak szerokiego pojęcia jak prawo gospodarcze?

DW: Rzeczywiście to bardzo pojemne pojęcie. Mówiąc najprościej, obejmuje różne dziedziny prawa, które regulują prowadzenie działalności gospodarczej. Nie trzeba nikogo przekonywać, że gospodarka, jako obszar współistnienia przedsiębiorców i państwa, stanowi krwioobieg życia społecznego. Bez sprawnie funkcjonującej gospodarki, odpowiadającej na potrzeby społeczne w sferze wytwarzania dóbr i świadczenia usług, nie sposób mówić o sprawnie funkcjonującym państwie. To są kwestie oczywiste, natomiast nie było oczywiste w świetle rozległości pojęcia „prawo gospodarcze”, jak zbudować program konferencji, które tematy wybrać, aby adresowały podstawowy cel naszych konferencji naukowych, tj. stworzenie platformy wymiany myśli prawników-praktyków, naukowców i przedsiębiorców.

DGP: Jakie zatem przyjęliście kryteria?

DW: Tradycyjnie podzieliliśmy program konferencji na panele tematyczne. Pierwszy odnosi się do nowej ustawy regulującej działalność gospodarczą – Prawo przedsiębiorców. Ustawa weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku, zatem półtora roku później wydaje się dobrym momentem na pierwsze oceny zalet i wad tej regulacji. Kolejny panel dotyczy partnerstwa publiczno-prywatnego. To jedna z kluczowych sfer współdziałania państwa i przedsiębiorców. Trzeci panel adresuje tematykę nieuczciwej konkurencji, zaś ostatni – temat koncesjonowanej działalności gospodarczej. W każdym panelu mamy po pięć wystąpień, każdy panel ma także swojego gospodarza, który oprócz wprowadzenia do tematyki panelu moderuje dyskusję na jego zakończenie.

DGP: Brzmi interesująco. Ilu uczestników się spodziewacie? Jaki jest koszt udziału?

DW: Udział w konferencji jest nieodpłatny. Ale mam niedobrą wiadomość: nie ma już miejsc. Co roku w naszych konferencjach bierze udział około trzystu uczestników. Wygląda na to, że podobnie będzie w tym roku. Co roku obserwujemy, że czas zapisów się skraca. Zdaje się to świadczyć o ustalonej renomie naszych konferencji. Nie mam dostępu do adekwatnych danych statystycznych, ale zaryzykuję stwierdzenie, że pośród różnego rodzaju konferencji organizowanych przez izby adwokackie nasza się cieszy jedną z najwyższych frekwencji, a być może nawet najwyższą. Tym większe nasze zobowiązanie, jako organizatorów, aby sprostać oczekiwaniom uczestników.

DGP: Skoro nie ma już wolnych miejsc, to wypada żałować, że nasza rozmowa nie odbyła się przed rozpoczęciem zapisów.

DW: Chętnie skorzystamy z takiej możliwości w przyszłym roku! Natomiast wszystkich zainteresowanych wystąpieniami podczas tegorocznej konferencji zachęcam do nabycia w przyszłym roku monografii pokonferencyjnej wydawanej co roku przez wydawnictwo CH Beck w ramach cyklu Monografie prawnicze. Właśnie ukazała się publikacja Prawo własności intelektualnej z zeszłorocznej konferencji. Już teraz zachęcam także do udziału w przyszłorocznej konferencji. Jej temat, podział na panele tematyczne oraz nazwiska prelegentów wraz z tematami wystąpień będą znane po wakacjach.

DGP: Dziękuję za rozmowę.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PANEL 1 – PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW– moderator adw. dr Dominika Wetoszka (Pomorska Izba Adwokacka/WSAiB)
1) Wady i zalety ustawy Prawo przedsiębiorców - prof. dr hab. Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański)
2) Obowiązek rozliczania przedsiębiorców za pomocą rachunku płatniczego – dr Joanna Ablewicz (Wydawnictwo C.H. Beck)
3) Dodatkowe klauzule umowne – zabezpieczenie wykonania zobowiązań- adw. Marcin Derlacz (Pomorska Izba Adwokacka)
4) Prawa i obowiązki przedsiębiorcy jako licencjobiorcy podczas audytów formalnych producentów oprogramowania – r. rp. Magdalena Safjan-Witucka (Izba Radców Prawnych w Warszawie)
5) Prawo właściwe dla odpowiedzialności cywilnoprawnej zarządów (zarządców) spółek działających w skali transgranicznej – dr Arkadiusz Wowerka (WSAiB)

DYSKUSJA

g. 11.30-12.00- przerwa kawowa

g. 12.00- 13.15

PANEL 2 – PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE – moderator adw. Andrzej Zwara (Pomorska Izba Adwokacka)
1) Problematyka dialogu konkurencyjnego z perspektywy orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej – r.pr. Magdalena Grabarczyk (Krajowa Izba Odwoławcza)
2) Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji inwestycji – adw. Eliza Zeidler (Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku)
3) Praktyczne aspekty stosowania formuły partnerstwa-publicznoprywatnego – r.pr. Wadim Kurpias (Izba Radców Prawnych w Warszawie)
4) Quasi PPP – przed ustawą i po ustawie - adw. Maciej Kaczmarek (Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku)
5) Prawnofinansowe aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego – r.pr. dr Rafał Cieślak (Izba Radców Prawnych w Warszawie/WPiA Uniwersytet Warszawski)

DYSKUSJA

g. 13.15- 14.30
PANEL 3 – NIEUCZCIWA KONKURENCJA – moderator adw. Marcin Derlacz (Pomorska Izba Adwokacka)

1) Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom na rynku usług adwokackich – adw. Bartosz Golejewski (Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku)
2) Koszty nieuczciwej konkurencji w sferze relacji z pracownikami. Studium przypadku - dr Anna Sperska (WSAiB)
3) Były pracownik w obiektywie informatyki śledczej - Witold Sobolewski (VS Data)
4) Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w dobie szpiegostwa gospodarczego i white collar crimes – adw. Paweł Sawicki (Izba Adwokacka w Warszawie)
5) Czyny nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych – adw. Olga Walaszkowska (Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku)

DYSKUSJA

g. 14.30 – 15.15 - przerwa obiadowa

g. 15.15-16.30
PANEL 4 – KONCESJONOWANA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – moderator adw. Bartosz Golejewski (Pomorska Izba Adwokacka)

1) Koncesjonowana działalność gospodarcza na rynku energetycznym – zasady przestrzegania warunków ogólnych i szczególnych oraz odpowiedzialność wobec regulatora - adw. Agnieszka Cwalina-Kowalewska (Pomorska Izba Adwokacka)
2) Realizacja projektów Morskich Farm Wiatrowych w Polsce – wymagania, pozwolenia i koncesje – Mariusz Witoński (Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej)
3) Podmiot wykonujący działalność leczniczą – rejestracja, spełnienie wymogów w celu świadczenia usług medycznych – adw. dr Łukasz Kodłubański (Pomorska Izba Adwokacka)
4) Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko – Anna Jasińska (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)
5) Koncesjonowany obrót bronią – bezpieczeństwo i zagrożenia – Cezariusz Stolarczyk (WSAiB)