Dobra wiadomość dla pracowników sądów – dolna i górna granica wynagrodzenia wzrośnie aż o 1 tys. zł.
Niestety, dotyczy to tylko kierownictwa. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i jego zastępcy w małych sądach, gdzie liczba sędziów i asesorów nie przekracza 20, zarobki dyrektora muszą się mieścić w przedziale 5,5 – 9 tys. zł (zastępcy 5–7 tys.). W sądach liczących od 21 do 50 sędziów i asesorów dyrektor zarobi od 6 do 9,8 tys. zł, a jego zastępca od 5,6 do 8 tys. zł. Dyrektorzy pozostałych sądów rejonowych i okręgowych zarobią od 7 do 10,5 tys. zł (zastępcy 6–9,5 tys. zł), a apelacyjnych 9–12 tys. zł (zastępcy 8–11 tys. zł).