Resort sprawiedliwości rozważa zmianę kodeksu cywilnego, aby nie było wątpliwości, że najbliżsi poszkodowanego mogą otrzymać zadośćuczynienie. To odpowiedź na niedawną niekorzystną dla rodzin uchwałę Sądu Najwyższego.
Biuro Komunikacji i Promocji resortu sprawiedliwości poinformowało nas, że „zmiana oznaczałaby stworzenie nowego roszczenia pieniężnego i musi być poprzedzona gruntowną analizą, badaniami prawno-porównawczymi i konsultacjami, m.in. międzyresortowymi, ze stroną społeczną i z Polską Izbą Ubezpieczeń”. Dlatego decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Wiadomo jednak, że Zbigniew Ziobro nie ma wątpliwości, iż najbliżsi ciężko poszkodowanych powinni mieć prawo do otrzymania pieniędzy od sprawcy czynu niedozwolonego lub ubezpieczyciela.

Rozjazd linii orzeczniczych