Zarówno z polskich, jak i unijnych przepisów jasno wynika, że jeśli znak towarowy nie był używany w okresie pięciu lat w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, oraz nie istniały usprawiedliwione powody jego nieużywania – to może on być wygaszony - mów Agata Witkowska radca prawny, Patpol Legal.
DGP
Chcąc zarejestrować znak towarowy, przedsiębiorca musi poświęcić na to sporo czasu, a także ponieść określone nakłady finansowe. Zdarza się jednak, że po zarejestrowaniu nie jest on używany. Jakie mogą być tego konsekwencje?
Zarówno z polskich, jak i unijnych przepisów jasno wynika, że jeśli znak towarowy nie był używany w okresie pięciu lat w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, oraz nie istniały usprawiedliwione powody jego nieużywania – to może on być wygaszony. Z wnioskiem o wygaszenie nieużywanego znaku może wystąpić każdy, bez konieczności wskazywania interesu prawnego. To oznacza, że w dość łatwy sposób przedsiębiorca może stracić coś, na co często pracował latami. Bez znaczenia jest w tym przypadku fakt, że dany znak mógł już być rozpoznawalny dla szerokiego grona odbiorców.
Niedawno przekonał się o tym właściciel unijnego znaku graficznego przedstawiającego charakterystyczną i powszechnie znaną postać Sherlocka Holmesa. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) nie miał wątpliwości, że fikcyjna postać angielskiego detektywa jest tematem niezliczonych książek, powieści i filmów, a jego sława ma zasięg globalny. Jednak równocześnie właściciel tego niemal powszechnie rozpoznawalnego znaku towarowego nie wykazał, że rzeczywiście używał go w odniesieniu do towarów, dla których został zarejestrowany. W tej sytuacji EUIPO nie miał innego wyjścia, jak tylko wydać decyzję o wygaśnięciu znaku.
Wysiłki przedsiębiorcy nie mogą zatem zakończyć się z chwilą otrzymania świadectwa ochronnego na znak towarowy. Właściciel znaku musi zacząć rzeczywiście go używać. Istotne jest też to, żeby dany znak był używany w ścisłym związku z towarem lub usługą, dla których został zarejestrowany. Należy przy tym pamiętać, że rzeczywistym używaniem znaku towarowego nie może być np. umieszczanie go wyłącznie w dokumentacji wewnętrznej firmy bądź oznaczanie nim towarów lub usług innych niż te, do których został przypisany.