Powstała nowa organizacja skupiająca ekspertów zajmujących się ochroną danych osobowych. Zawiązane w minionym tygodniu Stowarzyszenie Praktyków Ochrony Danych ma się zająć m.in. kształtowaniem praktyki stosowania przepisów RODO.
To już trzecie stowarzyszenie ukierunkowane na ochronę danych osobowych. Najdłużej, bo od 2007 r., działa SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych, z kolei w 2016 r. powstało Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Skąd pomysł na powołanie kolejnej organizacji?
Reklama
– Nasze stowarzyszenie jest naturalną konsekwencją zainteresowania spotkaniami dla osób zajmujących się ochroną informacji. Takie spotkania prowadzimy już od ponad roku. Jest to kolejny etap integrowania środowiska praktyków ochrony danych. Dodatkowym aspektem jest chęć pomocy i udzielenia wsparcia tym osobom, które operują w miastach oddalonych od Warszawy – wyjaśnia Michał Kluska, adwokat z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, powołany na prezesa SPOD.
Organizacja stawia sobie za cel m.in. propagowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony danych, popularyzację europejskich standardów w tym zakresie, prowadzenie badań na temat wpływu nowych technologii na prywatność czy łączenie wiedzy z zakresu ochrony danych z tematyką bezpieczeństwa. Pomysłów jest jednak więcej. W planach jest chociażby monitorowanie powstających w różnych branżach kodeksów postępowania czy nawet swego rodzaju certyfikacja inspektorów ochrony danych.
Jak sama nazwa wskazuje, członkami stowarzyszenia mogą zostać praktycy zajmujący się ochroną danych: inspektorzy czy koordynatorzy ochrony danych osobowych. Status członka będą również mogły uzyskać zainteresowane tym firmy.