statystyki

Unia podsumowała delegowanie. Jeden rynek, niejedna dyrektywa i wiele różnic między krajami członkowskimi UE

autor: Karolina Topolska10.10.2019, 11:02; Aktualizacja: 10.10.2019, 11:03
Komisja Europejska 25 września 2019 r. przyjęła sprawozdanie na temat stosowania i wdrażania dyrektywy 2014/67/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (…). Jest to dyrektywa wdrożeniowa w stosunku do dyrektywy podstawowej (wspomniana 96/71/WE), mająca na celu bardziej skuteczne jej egzekwowanie w praktyce.

Komisja Europejska 25 września 2019 r. przyjęła sprawozdanie na temat stosowania i wdrażania dyrektywy 2014/67/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (…). Jest to dyrektywa wdrożeniowa w stosunku do dyrektywy podstawowej (wspomniana 96/71/WE), mająca na celu bardziej skuteczne jej egzekwowanie w praktyce.źródło: ShutterStock

Komisja Europejska 25 września 2019 r. przyjęła sprawozdanie na temat stosowania i wdrażania dyrektywy 2014/67/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (…). Jest to dyrektywa wdrożeniowa w stosunku do dyrektywy podstawowej (wspomniana 96/71/WE), mająca na celu bardziej skuteczne jej egzekwowanie w praktyce.

Obowiązek dokonania przez KE przeglądu stosowania dyrektywy 2014/67/UE (dalej: dyrektywa 67) wynika z samej jej treści i miał zostać zrealizowany do 18 czerwca 2019 r. Komisja stwierdziła w sprawozdaniu, że wszystkie państwa członkowskie dokonały już implementacji dyrektywy. Co ciekawe, wszystkie one przyjęły nowe regulacje, z wyjątkiem Niemiec, które uznały, że ich przepisy są zgodne z dyrektywą. Sprawozdanie pokazuje, jak stosowane są konkretne przepisy dyrektywy w różnych państwach. KE uznała jednocześnie, że na obecnym etapie zmiany w dyrektywie 67 nie są konieczne.

Nie bez znaczenia dla takiego wniosku było też to, że nie czekając na wyniki wdrożenia tej regulacji (czyli na omawiane sprawozdanie), unijni decydenci przyjęli kolejną dyrektywę – 2018/957/UE z 28 czerwca 2018 r. zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (będzie ona jednak miała zastosowanie dopiero od 30 lipca 2020 r.). Jednocześnie Komisja liczy na coraz skuteczniejsze egzekwowanie dyrektywy 67, w czym ma pomóc Europejski Urząd ds. Pracy, którego działalność ma się rozpocząć w tym miesiącu.

1. dla kogo te regulacje

Zgodnie z art. 1 i 2 dyrektywy 67 prawo krajowe powinno regulować przypadki delegowania w niej określone. Dostowały się do tego wszystkie państwa członkowskie. Niektóre poszły jednak o krok dalej, tj. stosują dyrektywę także względem osób, które nie są pracownikami delegowanymi w rozumieniu dyrektywy 96/71/WE, lub do działań, które nie obejmują świadczenia usług. Dotyczy to Austrii i Węgier (przepisom tym podlega każdy pracownik wysyłany tam do pracy) oraz Danii i Słowenii (ich uregulowania dotyczą także osób samozatrudnionych).

2. stwierdzenie delegowania

Artykuł 4 dyrektywy przewiduje dwa przykładowe wykazy elementów, które państwa członkowskie mogą wykorzystywać do oceny:

  • czy przedsiębiorstwo rzeczywiście prowadzi znaczącą działalność w państwie, gdzie ma swoją siedzibę (ust. 2) oraz
  • czy pracownik delegowany tymczasowo wykonuje swoją pracę w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym zwyczajowo pracuje (ust. 3).

Elementy te mają m.in. pomóc właściwym organom w trakcie kontroli (przy czym nie każdy element musi występować we wszystkich przypadkach delegowania). Jeśli bowiem firma nie prowadzi znaczącej działalności w kraju, z którego wysyła pracowników, ani też wysłany przez nią pracownik nie wykonuje zazwyczaj pracy w tym kraju, to są podstawy, by kwestionować delegowanie.

Czy firma rzeczywiście prowadzi znaczącą działalność

Większość państw członkowskich ma tożsame wykazy elementów z tymi przewidzianymi w dyrektywie (a niektóre bazują w tym zakresie wyłącznie na przepisach UE – to Niemcy, Irlandia, Holandia, Austria, Szwecja i Wielka Brytania).

Natomiast osiem państw członkowskich wprowadziło inne elementy (ewentualnie utrzymało te istniejące już wcześniej). Biorą one pod uwagę:

  • czas trwania faktycznego delegowania (Bułgaria);
  • czas trwania i częstotliwość działalności pracodawcy na terytorium danego państwa oraz to, czy jest ona prowadzona okazjonalnie, czy w sposób ciągły (Chorwacja);
  • „wszelkie pozostałe elementy przydatne podczas całościowej oceny” (Włochy);
  • czy główna działalność przedsiębiorstwa jest w miejscu, w którym firma ma pozwolenie na prowadzenie działalności, oraz jaki jest przedmiot umowy o świadczenie usług; ponadto ocenia się umowy o pracę/inne formy zatrudnienia zawarte przez przedsiębiorstwo z jego pracownikami (Rumunia);
  • czy pracodawca posiada odpowiednie lokale w miejscu świadczenia usługi, czy zatrudnia personel administracyjny, który wykonuje pracę w siedzibie lub lokalach pracodawcy, czy reklamuje działalność oraz czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zaszły zmiany z nią związane (Słowenia);
  • prawdziwy charakter gospodarczy działalności, a nie fakty w postaci, w jakiej przedstawiają się na pierwszy rzut oka, a także to, czy delegowanie wymaga zawarcia umowy o świadczenie usług między pracodawcą nieposiadającym siedziby w państwie przyjmującym a usługobiorcą prowadzącym tam działalność – do celów dokonania oceny, czy występuje stosunek pracy, delegowanie transgraniczne lub wynajmowanie pracowników (Austria);
  • identyfikację przedsiębiorstwa delegującego pracowników (Hiszpania);
  • czas założenia przedsiębiorstwa oraz jaka firma faktycznie wypłaca pensje pracownikom delegowanym (Grecja).


Pozostało 79% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane