Nowe rozporządzenie w sprawie polowań zostawia furtkę pozwalającą na uczestniczenie w nich dzieciom – uważa Koalicja Niech Żyją.
W ubiegłym roku weszła w życie nowelizacja ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2033, ze zm.), która wprowadziła ograniczenia wiekowe przy udziale w polowaniach. Zgodnie z art. 42 aa nie można polować w obecności lub przy udziale osób poniżej 18. roku życia.
Zmiany popierał m.in. Marek Michalak, ówczesny rzecznik praw dziecka, bowiem – jak podkreślał – przeciwstawia się wszelkim działaniom, które w jakikolwiek sposób propagują przemoc i mogą naruszać prawo dziecka do harmonijnego rozwoju. Zdaniem RPD wiąże się to też z zagrożeniem dla bezpieczeństwa najmłodszych.
W ocenie Koalicji Niech Żyją nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz psuje tę dobrą zmianę prawa łowieckiego. Jak bowiem wskazuje organizacja, zmienia ono definicję polowania zbiorowego tak, aby formalnie zaczynało się ono dopiero od chwili rozstawienia się myśliwych na linii strzału i nie obejmowało przerw pomiędzy poszczególnymi seriami strzałów. Dotychczas polowanie zaczynało się od zbiórki myśliwych i trwało nieprzerwanie aż do ostatniego sygnału trąbki obwieszczającego jego zakończenie. W konsekwencji dzieci będą mogły być obecne np. przy odprawie, na której podawane są gatunki i liczba zwierząt do odstrzału, przy przygotowaniach naganiaczy do obławy, a także zabierane w las na ostatnie chwile przed strzałem.
Resort środowiska tłumaczy, że zaproponowane w rozporządzeniu zmiany dotyczą jedynie określenia logicznych ram czasowych polowania zbiorowego, adekwatnych do definicji wynikającej z ustawy Prawo łowieckie. W myśl tych przepisów oznacza ono tropienie, strzelanie z myśliwskiej broni palnej czy łowienie zwierzyny (również przy pomocy ptaków łowczych). W konsekwencji, zdaniem resortu, nie można uznać odprawy myśliwych za polowanie. Analogicznie należy traktować przerwy w polowaniu zbiorowym, np. na zjedzenie posiłku.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie weszło w życie 20 września 2019 r.