1 marca 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca nieznany dotąd w polskim systemie prawnym rodzaj spółki – prostą spółkę akcyjną (PSA). Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, PSA ma być nowoczesną spółką przeznaczoną dla innowacyjnych przedsięwzięć.
Wśród nowatorskich rozwiązań, na które zdecydował się ustawodawca przy konstrukcji PSA, znajduje się możliwość ustąpienia akcjonariusza ze spółki. Czy rozwiązanie to poprawi sytuację pokrzywdzonych wspólników mniejszościowych?

Krok w dobrym kierunku