Przepisy o odrębnym postępowaniu w sprawach gospodarczych wejdą w życie 7 listopada 2019 r. Zawarte są w nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469). Czym będzie się charakteryzować to nowe postępowanie?
Przede wszystkim przedsiębiorca będący osobą fizyczną będzie miał prawo nie zgodzić się na procedowanie przez sąd zgodnie z przepisami o postępowaniu gospodarczym. Wtedy spór będzie prowadzony według zasad ogólnych. Ponadto w ramach postępowania gospodarczego nie można będzie wytaczać powództwa wzajemnego. Istotne jest również to, że w omawianym postępowaniu nie będą stosowane przepisy o obowiązkach sądu dotyczących m.in. zawiadamiania określonych osób, które powinny brać udział w danej sprawie. Czyli, jeśli – przykładowo – przedsiębiorca pozwie nie tego, kogo trzeba lub nie wszystkich, których powinien, to sąd nie pomoże mu skorygować pomyłki. W takiej sytuacji ten przedsiębiorca musi liczyć się z przegraną i koniecznością wnoszenia nowego powództwa.
Nowe przepisy wyłączają też – co do zasady – zmianę powództwa, co obecnie jest możliwe, o ile nie wpływa na właściwość sądu. Czyli gdy okaże się w toku procesu, że przedsiębiorca powinien zmodyfikować powództwo, to nie będzie mógł tego zrobić. Również w tej sytuacji musi on liczyć się z przegraną oraz – ewentualnie – rozważyć wniesienie nowego powództwa.
Jeśli kontrahent pozwie przedsiębiorcę przed sądem rejonowym, a przedsiębiorca tego kontrahenta przed sądem okręgowym (czyli w poważniejszej sprawie), to mimo że obie sprawy będą ze sobą związane – nie będzie już możliwości ich połączenia. Zatem przedsiębiorca będzie musiał chodzić do sądu na dwie sprawy. Warto zwrócić uwagę, że nowe przepisy wprowadziły możliwość zawarcia umowy dowodowej. Przedsiębiorcy będą mogli się umówić w formie pisemnej, że przed sądem nie przeprowadzą określonych dowodów – przykładowo – nie będą przesłuchiwać świadków. W takiej sytuacji sąd nie przeprowadzi dowodu ze świadków. Będzie tak nawet wtedy, gdy zdaniem sądu byłoby to konieczne.

Reklama
Piotr Jeżółkowski radca prawny, of counsel, Patpol Legal