Powołani przez ministra sprawiedliwości zastępcy rzecznika dyscyplinarnego nie mogą wszczynać postępowań przeciwko szeregowym sędziom rejonowym i okręgowym. A jednak to robią.
Pełniący te funkcje Michał Lasota oraz Przemysław Radzik co i rusz informują, że inicjują postępowania wobec sędziów szczebla rejonowego lub okręgowego. Ostatnio ten drugi wszczął sprawę przeciwko Waldemarowi Żurkowi, sędziemu Sądu Okręgowego w Krakowie, oraz Olimpii Barańskiej-Małuszek z Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim. Chodzi o ich publiczne i krytyczne wypowiedzi w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości.
Prawo o ustroju sądów powszechnych przewiduje, że postępowania na tych szczeblach wszczynają zastępcy rzecznika dyscyplinarnego urzędujący przy sądach powszechnych. Zaś ci powoływani przez ministra sprawiedliwości mają prawo inicjować procedurę dyscyplinarną jedynie wobec sędziów sądów apelacyjnych oraz prezesów i wiceprezesów sądów apelacyjnych i okręgowych.