Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Według legislatorów z Ministerstwa Infrastruktury, wkrótce egzaminy mają być łatwiejsze, wolne od korupcji i mniej stresujące dla kursantów.
ikona lupy />
ShutterStock

Projektowane przepisy m.in. korygują kryteria oceny zadań egzaminacyjnych przez likwidację konieczności wykonania manewrów obecnie niemożliwych lub bardzo trudnych do wykonania. Wprowadzono też rozwiązanie polegające na zakazie przeprowadzania przez egzaminatora więcej niż 9 części praktycznych egzaminów w ciągu dnia i pracy więcej niż 8 godzin dziennie w charakterze egzaminatora. To z kolei ma pozwolić egzaminatorom na przeprowadzanie egzaminów bez nacisków na zwiększenie zdawalności czy wydajności, dając tym samym czas na spokojne i obiektywne przeprowadzanie egzaminów dla każdej osoby egzaminowanej.

Według legislatorów, WORD-y obecnie finansują się same i dlatego ilość przeprowadzanych egzaminów jest bardzo istotna. W związku z tym obserwowane są od dłuższego czasu negatywne zachowania WORD-ów, które związane są z dążeniem do maksymalizowania zysków finansowych z przeprowadzonych egzaminów.

W pracy zatrudnionych egzaminatorów często obserwuje się wywieranie na egzaminatorach różnego rodzaju presji w kierunku osiągnięcia wyższej zdawalności i określonej wysokiej wydajności (np. przeprowadzenie 14 egzaminów praktycznych w ciągu 8 godzin). Działania takie są wysoce nieakceptowalne społecznie ze względu na brak transparentności procesu egzaminowania. Mają one jednocześnie wpływ na jakość przeprowadzanego egzaminu, a także wiążą się z przyzwoleniem na nierealizowanie niektórych zadań egzaminacyjnych lub ich pobieżne realizowanie.

MI twierdzi, że do tej pory nie uwzględniono też potrzeb młodych osób niepełnosprawnych (pomiędzy 14, a 16 rokiem życia), które mogłyby już w wieku 14 lat poruszać się 4 kołowcami lekkimi, ale nie mogą uzyskać prawa jazdy kategorii AM.

W projektowanych przepisach dopuszcza się przeprowadzanie egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii AM przy wykorzystaniu czterokołowca lekkiego, do kierowania którym, oprócz motoroweru, uprawnia prawo jazdy kategorii AM.

Ze względu na specyfikę pojazdu (czterokołowiec, a nie pojazd jednośladowy) dostosowane zostały także zasady przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego w taki sposób, aby osoba zdająca na czterokołowcu lekkim wykonywała takie zadania egzaminacyjne jak w przypadku egzaminu praktycznego w zakresie prawa jazdy kategorii B1, który jest przeprowadzany na większym czterokołowcu. Zachowane zostały zasady pozwalające na przeprowadzenie egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM poza siedzibą WORD oraz na trasie wybranej przez egzaminatora. Pozostawiono także egzaminatorowi do wyboru zadania egzaminacyjne.

W związku z uwagami marszałków województw oraz stowarzyszenia egzaminatorów zaproponowano również wprowadzenie wyższych wymagań dla egzaminatorów nadzorujących poprzez wprowadzenie obowiązku posiadania uprawnień do egzaminowania w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy. Podstawą zmiany jest wskazanie, że osoby te nadzorują wszystkie rodzaje egzaminów a więc powinny mieć praktykę i doświadczenie w ich przeprowadzaniu.

Poza tym wskazano na potrzebę wprowadzenia nowych dokumentów stwierdzających tożsamość na podstawie których egzaminator może sprawdzić tożsamość osoby egzaminowanej. W związku ze zmianami zasad egzaminowania dostosowano także zasady i kryteria przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów.

Obecnie MI czeka na opinie i uwagi do projektu.