Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów.
Chodzi przede wszystkim o określenie zasad działania funkcjonariuszy przy pobieraniu odcisków palców lub wymazu z ust w celu identyfikacji sprawców przestępstw oraz obserwowania i nagrywania miejsc innych niż publiczne we współpracy ze służbami antyterrorystycznymi.
Wymaga tego ustawa z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125). Tego samego dnia uchwalono też nowelizację ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2399). Zmiany dotyczą kontroli osobistej w aresztach, izbach wytrzeźwień czy zakładach karnych.