Prezydent Andrzej Duda powołał sędziego Trybunału Konstytucyjnego Wojciecha Sycha w skład Państwowej Komisji Wyborczej - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta. Wojciech Sych zastąpi w Komisji sędziego Janusza Niemcewicza, którego członkostwo wygasło w niedzielę, kiedy ukończył 70 lat.

Jak podała prezydencka kancelaria w komunikacie na stronie internetowej, akt powołania został wręczony sędziemu Sychowi przez szefową Kancelarii Prezydenta RP Halinę Szymańską podczas uroczystości, która odbyła się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim.

Wojciech Sych dalej będzie sprawował obowiązki sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie z obecnym przepisem Kodeksu wyborczego, w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi po trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy są wskazywani przez prezesów tych sądów. Kadencja członka PKW wynosi dziewięć lat; wygaśnięcie członkostwa przed upływem kadencji następuje m.in. w przypadku ukończenia 70 lat przez członka Komisji.

W niedzielę 28 lipca sędzia Janusz Niemcewicz ukończył 70 lat i jego członkostwo w PKW wygasło. Niemcewicz jest sędzią TK w stanie spoczynku, w związku z tym jego miejsce w Komisji zajmie wskazany przez prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską sędzia Wojciech Sych.

Wojciech Sych w kwietniu 2019 r. został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

W 1987 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w 2005 r. uzyskał stopień naukowy doktora prawa. 1990 r. ukończył aplikację prokuratorską. Pracował w Prokuraturze Rejonowej we Wrześni, najpierw jako asesor, następnie jako prokurator. W 1995 r. został powołany na stanowisko sędziego sądu rejonowego. Pracował w Sądzie Rejonowym w Poznaniu i w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie, zaś po powołaniu w 2001 r. na stanowisko sędziego sądu okręgowego, aż do 2018 r. pracował w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. W ramach delegacji orzekał w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu i w Sądzie Najwyższym. Postanowieniem prezydenta z października 2018 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.