Rząd we wtorek przyjął projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, projekt przewiduje uproszczenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz usprawnienie ściągania długów.

Jak zaznaczyło CIR, chodzi o długi publicznoprawe, takie jak nieopłacone podatki, cła czy składki na ubezpieczenia społeczne.

Według CIR najważniejsze zmiany będą dotyczyć trybu rozpatrywania zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej i wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego; wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez elektroniczne doręczanie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego, czy procedury dochodzenia z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka oraz tzw. dłużnika rzeczowego przy zapewnieniu środków ochrony prawnej tych osób.

Uproszczona ma zostać procedura przekazywania dokumentów pomiędzy organami egzekucyjnymi.

Projekt przewiduje egzekucję z ruchomości poprzez wprowadzenie nowej formy sprzedaży ruchomości, tj. sprzedaży przez zobowiązanego pod nadzorem organu egzekucyjnego oraz wprowadzenia innych usprawnień w ramach tej egzekucji. Wprowadza także egzekucję z nadpłaty lub zwrotu podatku, m.in. poprzez wprowadzenie elektronizacji zajęć wierzytelności z tego tytułu dokonywanych przez komorników sądowych i niektóre administracyjne organy egzekucyjne. Przy egzekucji z pieniędzy wprowadza możliwości korzystania z terminali płatniczych.

Jak w uzasadnieniu do projektu napisało Ministerstwo Finansów, jego głównym celem jest uproszczenie procedur administracyjnych obowiązujących w egzekucji administracyjnej, mających pozytywne znaczenie nie tylko dla wierzycieli i organów egzekucyjnych, lecz również dla zobowiązanych.