Przedstawiciele rządów państw członkowskich mianowali w środę trzech sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Szweda Nilsa Wahla i dwoje Włochów, Ornellę Porchię i Roberto Mastroianniego.

Wahl został mianowany sędzią Trybunału Sprawiedliwości na okres od 7 października 2019 r. do 6 października 2024 r. Zastąpi on Carla Gustava Fernlunda, który rezygnuje ze stanowiska z dniem 7 października br.

Mastroianni i Porchia zostali mianowani sędziami Sądu UE. Ich kadencja potrwa od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2025 r. Mianowanie tych dwóch osób wpisuje się w częściową wymianę składu Sądu (31 sierpnia 2019 r. dobiega końca kadencja 23 sędziów).

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej składa się z dwóch sądów - Trybunału Sprawiedliwości i Sądu UE.

Reklama

Sędziowie i rzecznicy generalni są mianowani za porozumieniem rządów państw członkowskich po konsultacjach z komitetem, którego zadaniem jest opiniowanie kandydatów do wykonywania funkcji. Są wybierani spośród osób o niekwestionowanej niezależności. Kandydaci na sędziego Trybunału Sprawiedliwości muszą mieć kwalifikacje wymagane w ich własnych krajach od osób zajmujących najwyższe stanowiska sędziowskie lub muszą być prawnikami o uznanej kompetencji. Kandydaci na sędziego Sądu muszą odznaczać się zdolnością sprawowania wysokich stanowisk sędziowskich.