To już ostatnia część komentarza do ustawy uwłaszczeniowej, którą analizujemy od stycznia tego roku. Zajmujemy się w niej przepisami przejściowymi. Najważniejszy z nich dotyczy terminu, do którego wnosi się opłatę przekształceniową za 2019 r. Zgodnie z ust. 1 art. 20 ustawy uwłaszczeniowej jest to 29 lutego 2020 r. To wyjątek od zasady, że opłatę tę uiszcza się corocznie do 31 marca danego roku. Z czego wynika odstępstwo?
Otóż ustawodawca dał czas urzędnikom na wysłanie zaświadczeń wszystkim beneficjentom. Bez tego dokumentu nie wiadomo bowiem, czy faktycznie doszło do przekształcenia. Istotny jest też ust. 2 tego artykułu, który wskazuje, że jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostało doręczone po 31 grudnia 2019 r., to o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej w 2020 r. beneficjenci muszą poinformować urząd do 1 lutego 2020 r.
Uwaga! Komentarz, który oddajemy dziś w Państwa ręce, jest nietypowy. Korzystając z okazji, że jest to ostatnia jego część, postanowiliśmy omówić w nim najświeższe zmiany do ustawy, przyjęte dopiero co przez parlament w ramach nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (dalej: u.z.k.z.n.). Przeszła ona już całą procedurę legislacyjną i w dniu, w którym zamykaliśmy numer, czekała na podpis prezydenta, a gdy to nastąpi, pozostanie już tylko opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Zmiany dotyczące przekształcenia mają zacząć obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu, lecz z mocą od 1 stycznia 2019 r., czyli od czasu, gdy proces powszechnego uwłaszczenia gruntów się rozpoczął.