Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych.
Jest to związane z koniecznością dostosowania przepisów wykonawczych do wchodzącej w życie 31 maja br. nowelizacji wprowadzającej elektronizację postępowania (Dz.U. z 2019 r. poz. 934). Nowe przepisy mają określić, ile należy płacić za wydrukowanie dokumentu przysłanego w formie elektronicznej.
Projekt przewiduje stawkę w wysokości 50 gr za czarnobiałą stronę A4 oraz 1 zł za stronę kolorową w tym formacie. Wartość opłaty rośnie wraz z wielkością papieru – za A3 jest dwukrotna, za A2 czterokrotna, za A1 ośmiokrotna, a za A0 – nawet szesnastokrotna. Przy większych formatach wynosi aż 60 zł za metr kwadratowy. Ponadto, jeśli przed wydrukiem niezbędne jest usunięcie danych osobowych lub innych objętych tajemnicą, koszt rośnie o 50 proc.
Przyjęta w projektowanym rozporządzeniu wysokość opłat została skalkulowana w oparciu o szacunkowy koszt wydruku czarno-białego oraz kolorowego jednej strony, a także koszty rzeczowe i osobowe związane z realizowaniem takich prac. Pozostałe opłaty kancelaryjne (za odpisy, wyciągi, kopie itp.) nie ulegają zmianie.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji