Nowelizacja dostosowująca przepisy RODO do wykonywania zawodu notariusza obowiązuje od 4 maja 2019. Dowiedz się, co zmieniło się wraz z wejściem w życie nowego prawa.

Obowiązki notariusza w zakresie RODO Ustawodawca wprowadził prymat tajemnicy notarialnej nad przepisami RODO. Notariusz nie ma obowiązku informowania osób trzecich o przetwarzaniu ich danych osobowych i może nie uwzględniać zgłoszonego przez nich sprzeciwu w tym zakresie.

Więcej na ten temat: Dowiedz się, jak przygotować się do kontroli przestrzegania przepisów RODO >>

Przepisy wskazują, że obowiązek zachowania tajemnicy przez notariusza nie ustaje, w przypadku gdy z żądaniem ujawnienia informacji uzyskanych przy dokonywaniu czynności notarialnych występuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przepisy wzmacniają zaufanie klientów do notariuszy jako podmiotów wykonujących swe czynności w oparciu o zasadę zaufania publicznego.

Więcej na ten temat: Przeczytaj, jakie są plusy i minusy zmian w RODO >>