Nowe regulacje dotyczące przetwarzania danych pracowników, zwiększenie uprawnień pacjentów oraz kredytobiorców – to tylko niektóre ze zmian obowiązujących od 4 maja 2019 r.
Rocznica stosowania unijnego rozporządzenie 2016/679 zbiegła się w czasie z wejściem w życie nowych przepisów, które są z nim związane. Rewolucji, z jaką mieliśmy do czynienia 25 maja 2018 r., nie należy się jednak obawiać.
Nie oznacza to jednak, że zmiany są nieistotne, bo tzw. ustawa wdrażająca RODO jest obszerniejsza niż samo unijne rozporządzenie i nowelizuje ponad 160 różnych ustaw.
Reklama
– To pakiet legislacyjny wdrażający RODO, ale też ułatwiający jego racjonalne stosowanie – tłumaczy dr Maciej Kawecki, dyrektor departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, który pracował nad projektem nowych regulacji.
Zapewnia, że w takim kierunku podążają chociażby zmiany kodeksu postępowania administracyjnego przesądzające możliwość realizacji obowiązku informacyjnego w pierwszym piśmie kierowanym do strony postępowania, czy zmiany kodeksu pracy uprawniające pracodawców do pobierania zgód pracowników na przetwarzanie ich danych osobowych i wprowadzania biometrycznych kontroli dostępu do zakładu pracy.
Rok stosowania RODO obnażył wiele absurdów związanych z interpretacją jego przepisów. W rzeczywistości większość z nich wynikała nie z samych regulacji, lecz z niewłaściwego ich stosowania. Czy w związku z nowymi przepisami grozi nam ponowne zamieszanie? Raczej nie, a już na pewno nie tak duże. Dopiero praktyka pokaże jednak, jak stosowane są nowe przepisy. Na przykład dają one kredytobiorcom prawo żądania wyjaśnień na temat ich oceny kredytowej. Na ile szczegółowe informacje będą im przekazywane, będzie zależeć od banków i sądów, które będą rozstrzygać związane z tym uprawnieniem spory.
Podstawa prawna
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).