Wielkopolska izba adwokacka jako pierwsza podała wyniki tegorocznego egzaminu zawodowego, przeprowadzonego na jej terenie przez dwie komisje.
W pierwszej na 61 zdających pozytywny wynik uzyskało 51 (83 proc.), a w drugiej na 50 zdających pozytywny wynik uzyskało 42 (84 proc.). To rezultat niemal identyczny jak średnia zdawalność w 2018 r., która oscylowała wokół 84 proc.
Egzamin adwokacki odbył się 26–29 marca i składał się z pięciu części: karnej, cywilnej, gospodarczej, administracyjnej oraz pytania z etyki zawodowej. Przeprowadziło go 26 komisji egzaminacyjnych powołanych przez ministra sprawiedliwości. O prawo noszenia togi z zielonym żabotem walczyło w całym kraju 1540 osób. Pełne wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego (odbywał się w tym samym terminie) poznamy w najbliższych dniach.