Jakość kształcenia przy wysokich opłatach i niskich zarobkach aplikantów prowadzi do wniosku, że aplikacja stała się raczej koniecznym obrzędem niż faktyczną szkołą zawodu.

Na przełomie lat 2017 i 2018 w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego (CLEST.pl) przeprowadziliśmy badanie dotyczące aplikacji adwokackiej i radcowskiej w Polsce. Analizowaliśmy oficjalne wypowiedzi przedstawicieli samorządów oraz opracowaliśmy ankietę, którą wypełniło ponad 1,3 tys. aplikantów i aplikantek. W rezultacie ujawnione zostały znaczące różnice między obrazem aplikacji, jaki wyłania się z wypowiedzi reprezentantów samorządów, a tym, jak aplikację oceniają sami jej uczestnicy. Rezultatem przeprowadzonych badań jest raport „Nużący rytuał. Aplikacja adwokacka i radcowska w Polsce” (dostępny jest na stronie http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/101947#description).

O badaniu