Podniesienie z 2100 zł do 2250 zł najniższej stawki wynagrodzenia w sądach i prokuraturach – to główny cel projektu nowelizującego rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.
Konieczność skorygowania stawek to pokłosie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, od 1 stycznia 2019 r. wynoszącego właśnie 2250 zł. Przy okazji resort proponuje podwyższenie wszystkich maksymalnych kwot płac w sądach i prokuraturach o 400 zł.
Wynagrodzenia w tym sektorze od lat są na bardzo niskim poziomie. W efekcie tego pod koniec zeszłego roku pracownicy podjęli akcje strajkowe. To doprowadziło do podniesienia płac o 200 zł oraz przyznania wszystkim pracownikom jednorazowej nagrody w wysokości 1 tys. zł brutto. Większość związków zawodowych nadal domaga się m.in. tysiączłotowej podwyżki oraz likwidacji kominów płacowych na tych samych stanowiskach.
Etap legislacyjny
Projekt został skierowany do uzgodnień