Konieczność skorygowania stawek to pokłosie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, od 1 stycznia 2019 r. wynoszącego właśnie 2250 zł. Przy okazji resort proponuje podwyższenie wszystkich maksymalnych kwot płac w sądach i prokuraturach o 400 zł.

Wynagrodzenia w tym sektorze od lat są na bardzo niskim poziomie. W efekcie tego pod koniec zeszłego roku pracownicy podjęli akcje strajkowe. To doprowadziło do podniesienia płac o 200 zł oraz przyznania wszystkim pracownikom jednorazowej nagrody w wysokości 1 tys. zł brutto. Większość związków zawodowych nadal domaga się m.in. tysiączłotowej podwyżki oraz likwidacji kominów płacowych na tych samych stanowiskach. 

Etap legislacyjny

Projekt został skierowany do uzgodnień