Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dzięki zmianom strony będą mogły komunikować się z sądami za pomocą internetu. Na finiszu prac zrezygnowano z planowanego obowiązku podawania numeru PESEL pełnomocnika w pismach procesowych.
Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowała m.in. Naczelna Rada Adwokacka.
– Groziło ono potencjalną kradzieżą tożsamości osób zaufania publicznego – mówi dr Karol Pachnik, pełnomocnik prezesa NRA ds. legislacji. – W tym miejscu warto podziękować Ministerstwu Cyfryzacji, które przychyliło się do propozycji NRA – podkreśla mec. Pachnik.
Reklama
Informatyzacja postępowania sprawi, że wyroki, uzasadnienia, protokoły i notatki urzędowe będą mogły być utrwalone w systemie teleinformatycznym sądu i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. A to ma skutkować zmniejszeniem liczby czynności sądowych związanych z prowadzeniem takich akt. Resort przekonuje, że nowe przepisy przyczynią się też do oszczędności po stronie pełnomocników profesjonalnych. Te szacuje się na około 1 mln zł rocznie.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu