Od nowego roku sprawy związane z własnością intelektualną mają trafiać do czterech sądów, a dotyczące programów komputerowych i wynalazków tylko do jednego – warszawskiego.
Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt zmian w kodeksie postępowania cywilnego, który doprowadzi do powołania sądów wyspecjalizowanych w rozstrzyganiu spraw własności intelektualnych. Rozumianych szeroko, bo trafią do nich zarówno spory dotyczące praw autorskich, własności przemysłowej, jak również nieuczciwej konkurencji. Ich rozstrzyganiem zajmą się wydziały sądów okręgowych w czterech miastach: Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Warszawie, a w drugiej instancji wydziały dwóch sądów apelacyjnych: Katowicach i Warszawie.
– Początkowo rozważaliśmy utworzenie nawet ośmiu sądów. Z wielkim żalem musieliśmy ich liczbę okroić do czterech, choć zdajemy sobie sprawę, że także w innych miastach są sędziowie znający się na tym prawie. Zadecydowała prognoza co do liczby wpływających spraw – wyjaśnia Łukasz Piebiak, podsekretarz stanu w resorcie sprawiedliwości odpowiedzialny za ten projekt.