Narusza to bowiem przepisy kodeksu karnego wykonawczego gwarantujące takim osobom prawo do poufnych kontaktów z obrońcą. Na problem ten zwrócili uwagę pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dokonujący wizytacji w zakładach karnych.