Naczelna Rada Adwokacka zaapelowała do adwokatów, by zwracali uwagę i w razie potrzeby reagowali, gdy w pomieszczeniach, w których spotykają się z tymczasowo aresztowanymi klientami, znajdują się urządzenia rejestrujące rozmowy, w tym kamery.
Narusza to bowiem przepisy kodeksu karnego wykonawczego gwarantujące takim osobom prawo do poufnych kontaktów z obrońcą. Na problem ten zwrócili uwagę pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dokonujący wizytacji w zakładach karnych.