Od 4 marca urzędy będą przyjmowały wnioski o dowody osobiste z warstwą elektroniczną - przypomina Karol Manys z Ministerstwa Cyfryzacji. Wcześniej jednak nastąpi przerwa techniczna; ostatnie wnioski o stare dowody zostaną przyjęte w piątek do godz. 11.30.

Przyjmowanie wniosków o dowody z warstwą elektroniczną rozpocznie się od 4 marca. Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji ostatnie testy w kilkudziesięciu urzędach w całej Polsce przebiegły pomyślnie. Karol Manys z biura prasowego resortu zapewnił w rozmowie z PAP, że termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków nie jest zagrożony.

Zanim urzędy w całej Polsce ruszą z przyjmowaniem wniosków o dowody z warstwą elektroniczną, nastąpi jednak przerwa techniczna. Najpierw wyłączona zostanie możliwość składania wniosków online, później będzie także przerwa w urzędach.

"Jeżeli ktoś planuje złożyć wniosek o dowód osobisty drogą elektroniczną, to prosimy, żeby zrobić to nie później niż do północy 26 lutego, dlatego że 27 lutego już takiej możliwości nie będzie. Natomiast osobiście w urzędach wnioski będzie można składać do 1 marca do godziny 11.30" - poinformował Manys.

Zapewnił, że Ministerstwo Cyfryzacji robi wszystko, "aby wprowadzenie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną nie powodowało żadnych turbulencji, ale jednak pewne prace serwisowe są niezbędne". Stąd - jak mówi - przerwa techniczna w składaniu wniosków.

Manys przypomniał, że na podstawie wniosków przyjętych do 4 marca będą wydawane tzw. stare dowody (czyli bez warstwy elektronicznej), natomiast wszyscy ci, którzy złożą wnioski 4 marca i później, otrzymają już dokumenty z warstwą elektroniczną.

Ministerstwo Cyfryzacji w ubiegłotygodniowym komunikacie podało, że w testach przeprowadzonych w kilkudziesięciu urzędach w całej Polsce urzędnicy mogli sprawdzić, jak załatwianie spraw związanych z dowodami będzie wyglądało w praktyce. Poinformowało również, że zostało już przeszkolonych około 5 tys. urzędników.

Jak podał resort, składając wniosek online - szczególnie przed przerwą techniczną - należy pamiętać, by go prawidłowo wypełnić i załączyć zdjęcie zgodne z wymaganiami. Opis tych wymagań można znaleźć na portalu Obywatel.gov.pl.

"Jeśli zdjęcie będzie nieprawidłowe, urząd wezwie do uzupełnienia wniosku (dostarczenia odpowiedniej fotografii). Obywatel dostanie wówczas wiadomość na swoją skrzynkę na ePUAP. Nie należy zwlekać z przesłaniem nowego zdjęcia. Należy to zrobić najpóźniej do piątku 1 marca do godz. 11.30" - dodano.

Wydawanie od marca dowodów z warstwą elektroniczną nie będzie się wiązało z koniecznością wymiany dotychczas posiadanych dokumentów. Zachowają one ważność do upływu określonych w nich terminów. Wymiana dowodów na te z warstwą elektroniczna potrwa do 2029 roku.

E-dowody mają usprawnić komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi, pozwalając m.in. na korzystanie z usług online.

"Dzięki nowemu dowodowi każdy dokument elektroniczny, który będziemy wysyłać do urzędu, np. wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, zgłoszenie zameldowania, będzie można podpisać, używając do tego celu podpisu elektronicznego (zwanego podpisem osobistym). Jego użycie będzie przez urząd traktowane tak samo jak użycie podpisu własnoręcznego" - informowali autorzy projektu ustawy o e-dowodach.

Nowy dowód będzie także wyposażony w element identyfikacji elektronicznej ("profil osobisty"), zapewniający wysoki poziom zaufania, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online, co w praktyce będzie wymagało przyłożenia nowego dowodu do czytnika i wpisanie znanego wyłącznie posiadaczowi dowodu kodu PIN. Profil osobisty będzie zamieszczany w dowodzie każdej osoby pełnoletniej i mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Chodzi np. o osobę małoletnią, która ma 13 lat.

Dowód z warstwą elektroniczną tak jak dotychczas będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw.

W warstwie elektronicznej dowodu znajdą się dane posiadacza, w tym fotografia zapisana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne (aplikacja ICAO). Tym samym będzie to dokument podróży zgodny z wymaganiami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i dzięki temu, jak wskazuje MSWiA, posiadacz takiego dowodu będzie mógł być np. szybciej i sprawniej obsłużony na lotnisku.

Dowody osobiste z warstwą elektroniczną są już wydawane w Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, a także na Litwie, Węgrzech i we Włoszech. Najczęściej są wykorzystywane do potwierdzania tożsamości i uwierzytelniania oraz do składania elektronicznego podpisu.