Zachęcenie przedsiębiorców do kontaktowania się z administracją publiczną przez internet. To główny cel opublikowanego właśnie projektu ustawy o elektronizacji doręczeń.
W 2017 r. tylko 31 proc. osób w wieku 16–74 lat skontaktowało się choć raz z wybranym przez siebie urzędem elektronicznie. Zdaniem resortu cyfryzacji zmieni się to po wprowadzeniu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, pozwalającej na doręczenia korespondencji ze skutkiem prawnym równoważnym do tego co przy wykorzystaniu formy papierowej. Dziś tak, o dziwo, nie jest.
„Powoduje to dezorientację użytkowników i niepewność co do sensu jej (formy elektronicznej – red.) wykorzystywania” – wskazuje projektodawca.
Etap legislacyjny
Projekt przekazany do konsultacji