Nowe zasady potrącania należności alimentacyjnych od płac kierowców mogą nastręczyć przewoźnikom sporych problemów. Największy to groźba wypłaty odszkodowań
Choć przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432) obowiązują od miesiąca, to informacja o tym wciąż nie dotarła do wielu firm transportowych. Z kolei wśród przedsiębiorców, którzy słyszeli o zmianach, nowe uregulowania budzą sporo wątpliwości.
Do tej pory diety wypłacane pracownikom nie podlegały zajęciu komorniczemu. Jednak po dodaniu par. 1a do art. 831 kodeksu postępowania cywilnego egzekucji nie podlega jedynie 50 proc. diet. Pozostałą kwotę może zająć komornik sądowy egzekwujący alimenty na rzecz uprawnionych bądź należności budżetowe na rzecz Funduszu Alimentacyjnego.