Częściowe połączenie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz Inspekcji Handlowej (IH) i utworzenie jednego organu realizującego urzędowe kontrole w zakresie jakości handlowej artykułów rolnospożywczych na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji. A dzięki temu uniknięcie zamieszania, gdy dwa organy kontrolują i zdarza się, że oba się daną kwestią zainteresują, a do części spraw nie poczuwa się żaden.
To pomysł resortu rolnictwa. Dziś IJHARS prowadzi kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę, a także kontrole na etapie importu tych artykułów z państw trzecich. Inspekcja Handlowa weryfikuje jakość handlową produktów na etapie obrotu detalicznego, czyli gdy kupują je konsumenci.
„(…) prowadzone są obecnie prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w którym proponuje się powierzenie IJHARS tych zadań IH, które związane są z jakością handlową artykułów rolno-spożywczych. Omawiany projekt zakłada także pionizację IJHARS, tj. wyłączenie jej struktur wojewódzkich spod zwierzchnictwa wojewody” – wskazuje wiceminister Tadeusz Romańczuk w odpowiedzi na poselską interpelację.