Na 12 lutego br. wyznaczony został termin rozprawy w sprawie Sądu Najwyższego. Chodzi o postępowanie wszczęte przeciwko Polsce przez Komisję Europejską a dotyczące obniżenia wieku, w jaki sędziowie SN przechodzą w stan spoczynku.

KE w swojej skardze domagała się m.in. przywrócenia stanu sprzed 3 kwietnia 2018 r., kiedy to weszła w życie nowa ustawa o SN, na skutek której 27 spośród 72 sędziów SN zostało przeniesionych w stan spoczynku.

Tak też się stało po wejściu w życie uchwalonej przez Sejm nowelizacji, zgodnie z którą sędziowie ci, włącznie z pełniącą funkcję I prezesa SN prof. Małgorzatą Gersdorf, zostali przywróceni do czynnej służby. Z tych też powodów strona rządowa stoi na stanowisku, że skarga KE stała się bezprzedmiotowa a postępowanie toczące się przed TSUE powinno zostać umorzone.