Chodzi o jej słowa o pragnieniu zemsty, które padły podczas niedawnej konferencji zorganizowanej przez Fundację Batorego.

Rada w przyjętym w piątek stanowisku podkreśliła, że „demonstracyjne manifestowanie uczuć niższych, w tym pogardy dla demokratycznie wybranych władz państwowych, nie mieści się we wzorcu godnego zachowania sędziego”.